Jak nam pomóc

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014 Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014
Wolontariat

Wolontariat

Studenci kierunków: psychologia, pedagogika specjalna, logopedia zainteresowani odbyciem Wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży z autyzmem w wymiarze min. 3 godz. tygodniowo zapraszamy do przesyłania zgłoszeń zawieracjących CV na adres e-mail: fundacja@silentio.org.pl .

Kandydaci zakwalifikowani do odbycia Wolontariatu zdobędą cenne umiejetności i praktyczną wiedzę na temat pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, z ich rodzinami. Poznają również techniki pracy, otrzymają wsparcie terapeuty prowadzącego.

Umowy o świadczenie Wolontarystyczne zawierane są z Fundacją SILENTIO (www.silentio.org.pl) na czas realizacji minimum 80 godzin pracy wolontarystycznej. Po zakończeniu umowy Wolontariusz otrzymuje zaświadczenie o zrealizowanych świadczeniach wolontarystycznych.

 

Staż

Osoby zainteresowane odbyciem bezpłatnego stażu w ramach prowadzonej w Ośrodku ASAM działalności statutowej Fundacji SILENTIO zapraszamy do przesłania aplikacji na adres e-mailowy: fundacja@silentio.org.pl .

Zarówno odbycie stażu jak i praktyk, czy świadczenia wolontarystyczne mogą odbywać się w ośrodku jak i w środowisku dzieci (terapia realizowana w miejscu zamieszkania).