Autyzm

program do pit - darmowy
Literatura

Zawartość

Zawartość

Wybrane pozycje literatury dotyczącej autyzmu 

 

 

"Autyzm i Zespół Aspergera" Claire Grand, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.

Ta książka zrozumiała i łatwa w czytaniu została napisana właśnie dla nich. Jej zadaniem jest wytłumaczyć dziecku z zespołem Aspergera lub dziecku autystycznemu wysokiego poziomu w czym różni się od innych i zrozumieć kim jest. Pomóc mu żyć z tą odmiennością, pogodzić się z samym sobą i z innymi, z myślą, dlaczego tak trudno autystykowi mieć przyjaciół. To przyjazna książka do czytania w rodzinie, przed dzieckiem albo razem z nim.

 

Od Autorki, fragment książki „Autyzm i Zespół Aspergera” (ze wstępu):

 

„Ta książka mówi o autyzmie, a zwłaszcza o jego lżejszej formie określanej jako zespół Aspergera. Napisałam ją dla wszystkich umiejących czytać autystyków i ich rodziców.

 

Napisałam tę książkę, by ci wytłumaczyć, w czym i dlaczego różnisz się od innych. Moim celem jest pomóc ci lepiej zrozumieć, kim jesteś, w jaki sposób myślisz i jak myślą inni. Chciałabym również pomóc ci, byś lubił się takim, jakim jesteś, i miał do siebie zaufanie. Być odmiennym nie oznacza „być gorszym od innych”. Nie jesteś gorszy, nie jesteś szalony, nie jesteś nienormalny. Masz po prostu dmienny sposób bycia, myślenia irozumienia. Chciałabym wreszcie pomóc ci czuć się lepiej z innymi, z wszystkimi
tymi, którzy nie są dotknięci zespołem Aspergera. Wiesz dobrze, że masz żyć w świecie, w którym ludzie nie są „Aspergerami” i cię nie rozumieją. A mimo to masz żyć w tym świecie z nami. Ważne jest, byś nauczył się czuć się dobrze w tym świecie. Może ci się udać, bo choć jesteś trochę inny, jesteś przecież taki jak my, chcesz tego samego: chcesz być szczęśliwy i mieć przyjaciół. My też tego chcemy. Ty jesteś tylko nieco odmienny, ale to nie jest tak ważne. Możesz znaleźć sobie miejsce w tym świecie, bo to jest twój świat. Możesz być doceniany i czuć się dobrze. Jak wiele innych dzieci z zespołem Aspergera możesz się stać w pełni dojrzałym, gdy dorośniesz, i prowadzić normalne życie. Mam nadzieję, że ta książka pomoże ci to osiągnąć.”

 

 • "Autyzm Wyzwaniem Naszych Czasów",pod red. T. Gałkowski i J. Kossewska,  Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.
Autyzm - rozpoznany już prawie 60 lat temu - stanowi w dalszym ciągu wyzwanie dla nauki w nadchodzącym wieku. Pogłębiając wiedzę o etiologii, diagnozie i terapii wciąż poszukujemy mechanizmów neurofizjologicznych, chemicznych i genetycznych leżących u podstaw tego zespołu. Zjawisko autyzmu zgłębiają naukowcy w różnych ośrodkach akademickich, próbujemy dokonać tego również my poprzez oddane do rąk Czytelników opracowanie.
 • "Autyzm i Zespół Aspergera", pod red. Uty Frith, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
Czy Zespół Aspergera jest samodzielną jednostką kliniczną, czy odmianą autyzmu? Cierpiący na niego ludzie przypominają osoby z autyzmem pod tym względem, że od wczesnego dzieciństwa
występuje u nich ten sam rodzaj upośledzeń, wyróżniają się jednak o wiele większą elokwencją i lepszą adaptacją społeczną, a z powodu swych niezwykłych zainteresowań częściej uchodzą za ekscentryków niż za ludzi o zaburzonej osobowości. W książce omówione są diagnostyczne kryteria zespołu Aspergera, jest to książka dająca pierwszy, zwarty obraz zespołu Aspergera jako odrębnego wariantu autyzmu, przeznaczona jest zarówno dla badaczy, terapeutów i klinicystów, jak i dla rodziców i nauczycieli.
 • "Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej", Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson, Wydawnictwo K.E Liber, Warszawa 2007.
Książka "Zaburzenia integracji Sensorycznej" zapewnia czytelnikowi wiele praktycznych i skutecznych porad oraz strategii działania dotyczących pomocy dzieciom dotkniętym dysfunkcja
sensoryczną. Skupiając się na wczesnej interwencji, pokazuje że dzieci, u których zdiagnozowano te schorzenia, mogą osiągnąć swój pełny potencjał w domu, szkole i społeczności. Autorki opisuja i analizują objawy, przyczyny, dodatkowe czynniki oraz zachowania związane z zaburzeniami integracji sensorycznej, zwłaszcza w ramach autyzmu, ADHD i zaburzeń dwubiegunowych, skupiając się m.in. na pomocnych ćwiczeniach, tajnikach diagnozy oraz modyfikacji programów edukacyjnych.
 • "Pomóż dziecku z autyzmem", D. Seach, M. Lloyd, M. Preston, Wydawnictwo K.E Liber, Warszawa 2006.
W niniejszej książce autorki wykorzystuję zdobytą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie podczas pracy i obserwacji uczniów cierpiących na autyzm by przedstawić, na jakie wyzwania narażone są takie dzieci oraz ich szkolne otoczenie. A co najważniejsze, skupiają się nie tylko na opisach takich sytuacji, lecz również na praktycznych poradach dotyczących skutecznego zaspokajania potrzeb edukacyjnych uczniów.
 • "Profil psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP) Tom IV" Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju, G. Mesibow, E. Schopler, B. Schaffer, R. Landrus Wydawnictwo TWIGGER, Warszawa 2002.
"Dziecko autystyczne" - określenie to w ostatnich latach stało się jednym z najpopularniejszych haseł medialnych. Ale wraz z upływającym czasem to dziecko zmienia się w młodzież autystyczną a później w dorosłego autystyka. Nie jest to już temat tak wdzięczny, jak fotografowanie się z małymi dziećmi w ośrodkach terapeutycznych czy na imprezach integracyjnych. Dorosły autystyk to człowiek, to jego dorosły autystyczny świat, to potrzeba ciągłej terapii i opieki. Mam nadzieję, że książka ta, stanowiąca kontynuacje wydawanych wcześniej w Polsce części do diagnozy dzieci, umozliwi pomoc tym wszystkim, których dzieciństwo minęło w czasach, gdzie autyzmu w Polsce nie było lub nie chciano go dostrzec. "Poznać inność człowieka to połowa drogi do jego normalności".
 • "Nikt nigdzie", Donna Wiliams, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005.
   
Niezwykła autobiografia autystycznej dziewczyny. Donnie Williams jako dziecku przylepiono więcej etykietek niż na słoiku z dżemem: głucha, dzika, zaburzona, głupia, szalona. Żyła w swoim własnym świecie. Nasz świat istniał dla niej tylko w tle i tylko czasem go odwiedzała. Nikt nigdzie to książka poruszająca, wymowna i delikatnie zabawna; to sprawozdania duszy kogoś, kto doświadczył autyzmu i przetrwał w pozbawionym współczucia otoczeniu, pomimo intensywnego poczucia wewnętrznego chaosu i niezrozumienia.
 • "Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym", Julia Moor, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2006.
  Książka Julii Moor, angielskiej psycholog i matki dziecka autystycznego, przeznaczona jest przede wszystkim dla rodziców i opiekunów zmagajacych się na co dzień z problemem
  wychowania maluchów, u których stwierdzono zaburzenia na tle autyzmu.
  W części wstępnej autorka omawia metody inicjowania i przeprowadzania zabaw, które pozwolą przyciągnąć uwagę dziecka, stwarzając okazję do kontaktów i komunikacji.
  W dalszych rozdziałach przedstawia szczegółowo różne rodzaje zabaw wraz z pomysłami, jak maksymalnie wykorzystać zawarty w nich potencjał edukacyjny i komunikacyjny. Niektóre zajęcia są przeznaczone dla dzieci bardzo zamkniętych w sobie, inne dla maluchów bardziej sprawnych i mówiących. Rodzic powinien wybrać te, które wg niego nadają się dla jego dziecka i dotyczą umiejętności, nad którymi chce w danej chwili z nim pracować.
  Dzieląc się z rodzicami swym doświadczeniem, autorka pragnie przede wszystkim pomóc im uwierzyć w siebie, aby ich starania przyniosły jak najwięcej efektów.
 • "Wokół autyzmu", Hanna Olechnowicz, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004
Autorka zajmuje się problematyka autyzmu od ponad 40 lat. Książka jest podsumowaniem jej obserwacji i przemyśleń. Wczesny autyzm dziecięcy ciągle jest zagadką dla psychologów i psychiatrów. Dzieci z autyzmem nie przejawiają zewnętrznych cech upośledzenia umysłowego. Są upośledzone, ale inaczej niż dzieci z upośledzeniem umysłowym, ale nie autystyczne. Nie wyciągają rąk do matki, nie bawią się zabawkami, nie są ciekawe otaczającego je świata. Są jakby nieobecne do chwili, kiedy wpadają w straszna panikę. Przyczyny autyzmu ciągle nie sa znane. Autorka próbuje rozwikłać wiele z tych zagadek, stawia też wynikające z przemyślenia i analizy zachowań obserwowanych dzieci. Porównuje symptomy autyzmu z niektórymi zjawiskami współczesnego świata. Kończący książkę Słownik ma pomagać rodzicom w trudnych sytuacjach, z którymi spotykają się na co dzień.
 • "Zespół aspergera", Tony Attwood, Wydawnictwo ZYSK I S-KA, Poznań 2006.
Specjaliści coraz częściej diagnozują - szczególnie u dzieci - zespół Aspergera, który jest traktowany jako samodzielny, stały zbiór powtarzających się symptomów - niezależny od autyzmu.
Jakie symptomy? Przede wszystkim: ograniczona empatia; naiwny, niewłaściwy w danej sytuacji, jednostronny typ interakcji; pedantyczna, repetytywna mowa; uboga komunikacja niewerbalna; głębokie zaabsorbowanie pewnymi tematami; niezdarna i nieprawidłowo skoordynowana motoryka oraz dziwaczna postura. W swojej książce Tony Attwood tłumaczy rodzicom i specjalistom, jak rozpoznać zespół Aspergera. Prezentuje opis i analizę nietypowych charakterystyk i praktycznych strategii korekcyjnych, wykorzystując przy tym cytaty z wypowiedzi
osób z tym zespołem, a wszystko to czyni w sposób jasny i przystępny.