Ogólne zasady terapii z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Praca z dzieckiem autystycznym jest dla logopedy, ale również dla innych terapeutów, dużym wyzwaniem i wymaga przyjęcia specyficznej postawy. Należy zwracać uwagę nie tylko na mowę, ale przede wszystkim na sam proces komunikacji oraz poprawę jakości porozumiewania się z otoczeniem.

Wszystkie oddziaływania terapeutyczne powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz wykorzystywać elementy tych metod i strategii, które najlepiej zrekompensują deficyty rozwojowe. Pobierz...


 

 Skąd się bierze „trudne” zachowanie?

Wszyscy dorośli i dzieci, zdrowi i niepełnosprawni miewamy czasem „trudne” zachowania. Pod tym nieco eufemistycznym terminem kryją się nasze nie aprobowane społecznie reakcje, najczęściej się chyba pojawiające gdy czujemy złość, lęk, gdy chcemy czegoś uniknąć lub zdobyć czyjąś uwagę albo mamy po prostu gorsze samopoczucie. Mogą przybierać formę krzyku, niszczenia przedmiotów, odwlekania wykonania obowiązku i robienie w zamian czegoś przyjemnego, czy błaznowania. Również osoby z autyzmem mają swoje trudne zachowania.... Pobier


 

Chcę Ci powiedzieć, ale nie potrafię...

Komunikacja pełni bardzo ważną rolę w naszym życiu, towarzyszy nam niemal bezustannie. Czy zastanawialiśmy się jak wyglądałby świat gdybyśmy nie potrafili porozumieć się z innym człowiekiem?

Są osoby, które z różnych przyczyn, najczęściej dysfunkcji rozwojowych, nie potrafią porozumiewać się za pomocą mowy (werbalnie). Płaczą, krzyczą - a my nie wiemy dlaczego. Chcemy im pomóc, ale nie wiemy jak. One nie potrafią powiedzieć nam wprost, że boli je brzuch, głowa, a może obciera je but? Zgadujemy, co może im być… Pobierz


 

Objawy autyzmu.

Dziecko jest dla swoich rodziców skarbem, którego rozwój uważnie obserwują. Każdy postęp napełnia dumą a jednocześnie uspokaja, że „wszystko jest w porządku”.

Czasem jednak coś w rozwoju naszej pociechy niepokoi, być może odbiega od sposobu zachowania rodzeństwa gdy było w podobnym wieku, a może wydaje się, że pewne umiejętności dziecka zaczęły zanikać. Pobierz artykuł.