Autyzm

program do pit - darmowy
Przydatne informacje

"Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu". Ukazała się II seria wydawnicza One są wśród nas, przygotowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach rządowego programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła, we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Pełnomocnikiem Rządu do spraw Równego Traktowania.  

Seria One są wśród nas zawiera szczegółowe informacje dla pedagogów i opiekunów na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i w przedszkolu. Pobierz plik...

Kształcenie uczniów z autyzmem  Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2012.09.11

Pobierz plik...