Jak nam pomóc

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014 Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014


Wesprzyj nas

Przekaż 1% podatku, daj 100%  szansy dzieciom z autyzmem

KRS:  0000 326 128

Działność Fundacji SILENTIO jest możliwa dzięki ofiarności ludzi, firm i instytucji.

 Bądźcie z nami nadal - pomagajcie nam pomagać!

 

1% - na co przeznaczamy zebrane środki?

Autyzm to głębokie, całościowe zaburzenie rozwojowe. Zasadnicze cechy autyzmu to : nieumiejętność komunikacji, nie rozwijanie u dziecka samoistnie interakcji społecznych a także brak zainteresowań oraz mocno ograniczone formy aktywności.

 

Misją Fundacji SILENTIO jest niesienie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom.

 

Jak najwcześniej podjęte działania usprawniające już u małych dzieci pozwalają na to, aby w przyszłości stały się samodzielnymi ludźmi.  Brak właściwiej terapii i odpowiednio realizowanej edukacji skazuje je na dożywotnie kalectwo.

 

W ramach działalności charytatywnej Fundacja finansuje:

  • leczenie, terapię i rehabilitację osób autystycznych w różnych, potrzebnych danej osobie postaciach
  • turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny
  • specjalistyczną dietę
  • pomoc w opiece nad osobami autystycznymi w ich środowisku domowym przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osoby autystycznej
  • prowadzimy szkolenia dla wolontariuszy i specjalistów wspierających dzieci z autyzmem
  • od 2 lat prowadzimy ośrodek terapeutyczny dla dzieci z autyzmem w Warszawie gdzie maluchy otrzymują specjalistyczną pomoc

 

Na przełomie niespełna 6 lat działalności zrealizowaliśmy wiele programów we współpracy z wojewódzkimi i miejskimi jednostkami samorządowymi z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

W bieżącym roku planujemy rozpoczęcie prac związanych z budową ośrodka mieszkalno-terapeutycznego dla dorosłych osób z autyzmem, których poziom funkcjonowania nie pozwoli na samodzielną egzystencję a ich rodzice nie będą już w stanie pełnić opieki nad nimi.

 

Aby lepiej sprostać potrzebom dzieci autystycznych, staramy się pozyskać dodatkowe pieniądze, m.in. z Państwa wpłat 1%.

 

Wszystkie uzyskane pieniądze z wpłat przeznaczane są na działalność pożytku publicznego zgodnie z przyjętymi  celami statutowymi naszej Fundacji.

 

Dziękujemy za zaufanie oraz pomoc dla dzieci i dorosłych osób z autyzmem. Mamy nadzieję, że wielu podatników przekaże swój 1% Fundacji SILENTIO.

Bank PKO SA IX O/Warszawa

42 1240 1125 1111 0010 2381 3466

(darowizna na cele statutowe)

 

Wpłaty z zagranicy: Kod SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL 42 1240 1125 1111 0010 2381 3466

BLANKIET WPŁATY 

 

Potrzeby rodzin wychowujących niepełnosprawnego dziecko - ogromne.

Dziękujemy, że przez niespełna 4 lata nie zwątpiliście w sens naszych działań.

Dzięki Wam mamy szansę pomagać tym, którzy sami o tę pomoc nigdy nie poproszą...

Każdy, najdrobniejszy gest to wielkie wsparcie i bardzo potrzebna pomoc.