Co robimy

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014 Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014
Najważniejsze Projekty

Szanowni Państwo,

jeżeli macie wątpliwości czy rozwój mowy Państwa dziecka przebiega prawidłowo, zapraszamy na

Dni Darmowych Diagnoz Logopedycznych.

Odbędą się one 21 lutego 2015 roku w

godzinach 14:00 – 18:00 oraz 22 lutego 2015 roku w godzinach 10:00 – 16:00, w Centrum Wspomagania Rozwoju ASAN na ulicy Hawajskiej 3 w Warszawie.

         Przewodnią myślą akcji jest szczegółowa diagnoza logopedyczna Państwa dzieci, jednak przewidzieliśmy również szereg innych atrakcji. Dzieci będą między innymi mogły brać udział w licznych zabawach logopedycznych i  ogólnorozwojowych. Państwo natomiast, w czasie zabawy Państwa pociech, będą mogli skorzystać ze specjalistycznych porad dotyczących prawidłowego rozwoju mowy dziecka oraz tego jak wspierać jego rozwój w domu.

Aby wziąć udział w diagnozie należy zapisać dziecko pod numerem telefonu: 609 777 969.

Dla wszystkich uczestników przewidzieliśmy drobne upominki.

 ZAPRASZMY SERDECZNIE!

Fundacja SILENTIO


Fundacja Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom „SILENTIO”

 Serdecznie zaprasza Rodziców i Dzieci z zaburzeniami rozwoju (autyzm dziecięcy, CZR, ZA) z terenu Ursynowa na bezpłatne specjalistyczne konsultacje w ramach projektu dofinansowanego przez m.st. Warszawę, dzielnica Ursynów

w okresie: 16.02.2015 – 31.12.2015 r.: 

Autyzm, tak gdy wiem jak.  Specjalistyczne konsultacje dla dzieci, młodziezy i ich rodziców.

Czekają na Państwa: Psycholog, Pedagog, Logopeda, Terapeuta SI

 Zapisy: fundacja@silentio.org.pl, tel. 609-777-969

Miejsce: ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju, ul. Hawajska , Warszawa – Imielin

Liczba miejsc ograniczona.

ZAPRASZAMY !!!


 

Fundacja Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom „SILENTIO”

 Serdecznie zaprasza Rodziców i Dzieci z zaburzeniami rozwoju (autyzm dziecięcy, CZR, ZA) z terenu Ursynowa na bezpłatne specjalistyczne konsultacje w ramach projektu dofinansowanego przez m.st. Warszawę, dzielnica Ursynów w okresie: 01.02.2014 – 31.12.2014 r.: 

Autyzm dzień po dniu... Jak sobie radzić, jak pomóc dziecku? Specjalistyczne konsultacje dla dzieci, młodziezy i ich rodziców.

Czekają na Państwa: Psycholog, Pedagog, Logopeda, Terapeuta SI

 Zapisy: fundacja@silentio.org.pl, tel. 609-777-969

Miejsce: ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju, ul. Hawajska , Warszawa – Imielin

Liczba miejsc ograniczona

ZAPRASZAMY !!!


Trening Umiejętności Społecznych

 

Dla kogo?

Zapraszamy osoby w wieku 18-25 lat z diagnozą Zespołu Aspergera lub innymi trudnościami społecznymi (np. nieśmiałość).

 

Co będziemy robić?

W przyjaznej atmosferze i w małej grupie będziemy doskonalić komunikację werbalną i niewerbalną, wymieniać się doświadczeniami, rozwijać teorię umysłu i konfrontować ze społecznymi problemami dnia codziennego.

 

Kiedy?

Zajęcia będą się odbywać co 2 tygodnie w soboty w godz. 12.30-14.30.

 

Gdzie?

Zapraszamy do CWR ASAN na ul. Hawajską 3 (koło metra Imielin).

 

Ile to kosztuje?

2-godzinne zajęcia kosztują 70zł.

 

Gdzie mogę się zapisać?

Pod numerem telefonu 609777514. Można też napisać maila anna.legezynska@silentio.org.pl

 

DO ZOBACZENIA!

Ulotka


W miesiącu marzec 2014 zapraszamy na bezpłatne konsultacje z:

- psychologiem

- logopedą

- trenerem EEG Biofeedback i Play Attention

Miejsce: ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju, Hawajska 3, Warszawa - Imielin

Zapisy: 609 777 969 lub 609 777 826


Fundacja SILENTIO

w ramach projektu dofinansowanego przez:

Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy

„Krok do samodzielności”

zaprasza rodziców z Ursynowa do korzystania z bezpłatnych konsultacji. Najważniejszy krok dziecko zrobi dzięki Tobie, powinieneś wiedzieć jak postępować... Czytaj całość....


Zapraszamy na uczestnictwa w nowym projekcie "Więcej szans". Program zakłada realizację zajęć logopedycznych i terapii Integracji Sensorycznej i jest dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez dziecko aktualnego orzeczenia o niepełnosprawnosci oraz diagnozy dotyczącej zaburzeń spektrum autyzmu. Czas trwania: do 21 grudnia 2012 roku. Miejsce: Hawajska 3, Warszawa - Ursynów (ASAN - Centrum Wspomagania Rozwoju). Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.


 

"Warsztaty malarskie i edukacja twórcza dla dzieci i młodzieży z Zielonego Ursynowa"

PROGRAM MA NA CELU ZAINTERESOWANIE UCZESTNIKÓW SZTUKĄ, ROZBUDZENIA W NICH POTRZEBY PIĘKNA I UWRAŻLIWIENIA NA OTACZAJĄCĄ RZECZYWISTOŚĆ oraz zachęcenie głównie młodych ludzi do spędzania wolnego czasu w sposób twórczy poprzez udział w zajęciach rozwijających potencjał artystyczny, rozwijania zainteresowań i aktywności twórczej, a także integracja dzieci poprzez organizację warsztatów plastycznych.

Podstawowym celem jest zagospodarowanie czasu wolnego ursynowskiej młodzieży i dzieci jak również dorosłych przez uczestnictwo w warsztatach plastycznych oraz edukację i działanie twórcze w dziedzinie sztuki, plastyki, ceramiki, jak również znalezienie ciekawej pod kątem rozwoju alternatywy na spędzenie czasu wolnego w soboty.

W trakcie warsztatów dzieci zapoznają się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi koloru w malarstwie i rysunku, kompozycji i technik rysunkowych i malarskich, ceramiki. Ćwiczenia umożliwią im zdobycie umiejętności rysowania węglem, ołówkiem i tuszem oraz malowania farbami akrylowymi i olejnymi,a także zapoznania się z gliną i jej możliwościami.


 

„Chcę Ci powiedzieć...” Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin. -

 Projekt zrealizowany w okresie 01.09-31.12.2012 r.

 Fundacja SILENTIO zaprasza dzieci z diagnozą autyzmu (i/lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu) do udziału w projekcie realizowanym w okresie wrzesień – grudzień 2012 r.

  • Indywidualne sesje terapeutyczne z psychologiem
  • Indywidualne sesje terapeutyczne z pedagogiem specjalnym
  • Indywidualne konsultacje i terapia logopedyczna
  • Terapia metodą Integracji Sensorycznej
  • Grupa samo-wsparcia dla rodziców (sympatyczne spotkania w najmilszym gronie)
  • Nie zapominamy o zdrowym rodzeństwie

Czas: wrzesień – grudzień 2012 r.

Miejsce: Hawajska 3, Warszawa – Ursynów (Ośrodek ASAN)

Zgłoszenia: (imię, nazwisko dziecka, wiek, stwierdzone zaburzenie, telefon kontaktowy)

na e-mail: fundacja@silentio.org.pl 

Projekt jest współfinansowany przez: Wojewodę Mazowieckiego.


Projekt zrealizowany w okresie 01.03-31.12.2012 r.

"Godziny Dla Rodziny"
Program wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci.


Program zaklada połączenie specjalistycznej opieki z aktywnym uczestnictwem w sytuacjach naturalnych, w środowisku rodzinnym i społecznym, także poza domem celem zwiększania samodzielności i zaradności życiowej młodych osób niepełnosprawnych a poprzez to odciążenie rodziców w trudnym procesie wychowawczym niepełnosprawnego i pełnosprawnego rodzeństwa.

Dla rodziców możliwość skonsultowania swoich problemów ze specjalistą (także problemów własnych, rodzinnych, małżeńskich).

Pełnosprawne rodzeństwo otrzyma towarzystwo Wolontariusza/szki co pozwoli na chwilę "zapomnienia" o niepełnosprawności brata czy siostry, beztroskie spędzenie czasu i zawarcie nowych znajomości.

Na zakończenie okresu realizacji projektu dla rodziców NIESPODZIANKA (chwila tylko dla Was).

Adresaci: rodziny wychowujące niepełnosprawne dzieci (w wieku 5-17 lat) z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Czas trwania Projektu: marzec-grudzień 2012 (zajecia z dziećmi: kwiecień-listopad 2012)
Zajęcia prowadzić będą specjaliści z potwierdzonymi kwalifikacjami i doświadczeniem w pracy z mlodymi osobami dotknietymi niepełnosprawością.

Nabór zamknięty. Udział bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Zaparaszamy.

 

 


 

 

 


 

"Jak Wychować Szczęśliwe Dzieci?" - warsztaty dla rodziców wychowujących jednocześnie dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Projekt zakończony.

Serdecznie zapraszamy nacykl 10 bezpłatnych warsztatów, których celem jest wzrost kompetencje rodzicielskie i poprawiających umiejętności wychowacze.
Warsztaty skierowane są do mieszkańców województwa mazowieckiego.

Spotkania będą odbywały się w środy w godz: 17-19.30
Pierwsze spotkanie: 22.08.2012.

Zapisy (imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego) prosimy przesyłac na adres: fundacja@silentio.org.pl