Jak my pomagamy

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014 Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014
Co to jest subkonto

Co to jest subkonto?

SUBKONTO - to wydzielona część rachunku bankowego Fundacji, dedykowanego dla pozyskiwania darowizn pieniężnych na leczenie czy rehabilitację konkretnej osoby.

Subkonto udostępniane jest Podopiecznemu po podpisaniu POROZUMIENIA z Fundacją SILENTIO zgodnie z warunkami jakie w Fundacji obowiązują.

Darowizny pienieżne gromadzone są na pomoc społeczną zgodną z celami statutowymi Fundacji, trescią Porozumienia i zatwierdzonego apelu.

Darowizny pieniężne wydatkowane są zgodnie z wolą Darczyńców, czyli również zgodnie z treścią Apelu. Nie można zbierać na np. na leczenie czy terapię a wydatkować na zakup telewizora czy kosmetyków...

Darczyńcy wspierając naszych Podopiecznych otrzymują gwarancję, że ich darowizny zostaną wydatkowane prawidłowo.