Szkolenia

Najbliższe szkolenia:

 

„Szkolenie z seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie dla ich rodziców, opiekunów i specjalistów”

 

25.09.2015 r.

Pobierz ulotkę...

 


Zapraszamy rodziców dzieci z autyzmem na cykl

bepłatnych szkoleń w roku 2015.

 

1. Diagnoza autyzm i co dalej?  

2. Czy moje dziecko mnie kocha? Jak rozmawiać z własnym dzieckiem?

3. Co zrobić, gdy pojawia się zachowania trudne?

4. Raz, dwa, trzy baba-jaga patrzy - czyli jak bawić się z własnym dzieckiem?

5. Jak pomóc własnemu dziecku i nie zwariować?

6. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – czy współpraca się opłaca?

Pobierz ulotkę...


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE w dniu 14.06.2015r.:

"Terapia logopedyczna oraz strategie postępowania logopedycznego u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rola logopedy i najważniejsze zasady terapii."

Podczas tego spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia:

 • Ogólne informacje o autyzmie: historia badań nad autyzmem, pojęcie autyzmu, przyczyny autyzmu, rozpoznanie autyzmu.
 • Charakterystyka dziecka z autyzmem: rozwój poznawczy, funkcjonowanie społeczne i emocjonalne, komunikowanie się.  
 • Zestawienie etapów prawidłowego rozwoju mowy oraz rozwoju mowy dzieci ze spektrum autyzmu: rozwój umiejętności komunikacyjnych, echolalie, rozumienie mowy, zaburzenia podsystemów języka,   komunikacja niewerbalna.
  • Najważniejsze zasady pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
  • Zasady terapii logopedycznej dziecka z autyzmem.
  • Analiza przykładowego planu terapii dziecka.
  • Część warsztatowa.
  Pobierz ulotkę...

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE w dniu 17.05.2015r.:

„Specyfika pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - szkolenie wprowadzające."

Na naszym szkoleniu:

 • dowiesz się jak objawia się autyzm
 • poznasz wybrane metody terapii dzieci z autyzmem
 • dostaniesz praktyczne wskazówki do pracy terapeutycznej, obejmujące metody wspomagania rozwoju oraz zachowania trudne.

Pobierz ulotkę...


 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE w dniu 24.05.2015r.:

"Terapia logopedyczna oraz strategie postępowania logopedycznego u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rola logopedy i najważniejsze zasady terapii."

Podczas tego spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia:

 • Ogólne informacje o autyzmie: historia badań nad autyzmem, pojęcie autyzmu, przyczyny autyzmu, rozpoznanie autyzmu.
 • Charakterystyka dziecka z autyzmem: rozwój poznawczy, funkcjonowanie społeczne i emocjonalne, komunikowanie się.  
 • Zestawienie etapów prawidłowego rozwoju mowy oraz rozwoju mowy dzieci ze spektrum autyzmu: rozwój umiejętności komunikacyjnych, echolalie, rozumienie mowy, zaburzenia podsystemów języka,   komunikacja niewerbalna.
  • Najważniejsze zasady pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
  • Zasady terapii logopedycznej dziecka z autyzmem.
  • Analiza przykładowego planu terapii dziecka.
  • Część warsztatowa.
  Pobierz ulotkę...

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE w dniu 16.11.2014 r.:

REP_R - Określanie potrzeb terapeutycznych i tworzenie planu stymulacji rozwoju dla dzieci z autyzmem"

Podczas tego spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia:

 • Zbieranie wywiadu od rodziców uwzględniając kryteria diagnostyczne
 • PEP-R przeprowadzenia, obliczanie i interpretacja wyników
 • Opracowywanie ćwiczeń z poszczególnych sfer rozwojowych

Pobierz ulotkę...


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE w dn. 20.09.2014 r.

„Szkolenie z seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie dla ich rodziców i opiekunów”


Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia:

 • Seksualność, a niepełnosprawność – mity i fakty.
 • Eksperymenty seksualne okresu dzieciństwa.
 • Dojrzewanie, czyli kiedy syn staje się mężczyzną, a córka kobietą.
 • Bez strachu o masturbacji i innych „strasznych” zrachowaniach niepełnosprawnego dziecka.
 • Miłość, seks, małżeństwo, rodzicielstwo.
 • By nie było za późno …. Profilaktyka wykorzystania seksualnego. Pobierz ulotkę...

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE w dniu 07.09.2014 r.:

Fundacja Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom „SILENTIO” zaprasza wszystkie osoby planujące rozpoczęcie pracy z osobami z autyzmem na jednodniowe szkolenie

  "Wstęp do diagnozy i terapii autyzmu"

Wspieranie dziecka z autyzmem w domu i placówce edukacyjnej

 

 Podczas tego spotkania:

 • Przedstawione zostaną objawy autyzmu oraz hipotezy na temat przyczyn jego powstawania
 • Prześledzimy wybrane metody terapii dzieci z autyzmem
 • Poruszymy temat praktycznej pomocy dziecku w domu oraz na terenie przedszkola lub szkoły
 • Omówimy (i przećwiczymy) bardzo ważną rolę asystenta i terapeuty "cienia"

Pobierz ulotkę...